I Jill C. Faulkners föreläsning får vi följa hennes livshistoria som autistisk – från barndomsåren, genom skolåldern fram till idag när hon som vuxen är en framgångsrik entreprenör som banar väg för andra med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Från att ha varit oförstådd och arg till att med hjälp av rätt stöd och insatser få de verktyg som hon och omgivningen behövde för att överbrygga de problem som fanns. 

När det var dags för Jill att börja skolan förändrades kraven, tillvaron och förväntningarna på henne. Förändringen ledde till mer och mer frustration hos Jill – det som var svårt blev mer och mer påfrestande och till slut blev situationen ohållbar. Jill fick vredesutbrott och svårt att hänga med i skolan. Hon kände av symtom av både psykisk och fysisk ohälsa. Vredesutbrott, svårt att hänga med i skolan, psykiska och fysiska symtom på ohälsa och blev en del av vardagen.

Jill som börjat skolan med stor motivation och lust att lära, halkade efter mer och mer. Hon kunde inte längre ta till sig av undervisningen. Sinnesintryck och känslor blev överväldigande och när det blev för mycket exploderade hon. Omvärlden förstod inte Jill, och hon förstod inte omvärlden. Hon levde i tron om att det var något fel på henne, att hon inte hörde hemma någonstans. Ingen annan reagerade som hon. Hennes okontrollerbara ilska resulterade i skuldkänslor och en ännu större upplevelse av annorlundaskap som bara skapade hinder i hennes liv.

Motivationen kom tillbaka

Som 10-åring utreddes hon för autism och fick diagnosen Aspergers syndrom. Att få en diagnos låste upp möjligheterna till hjälp och stöd för att förstå sig själv, sina känslor och omvärlden. Sakta men säkert började livspusslet falla på plats – motivationen kom tillbaka och hon kunde ta igen det hon missat i skolan. Hon fick hjälp att lära sig vad diagnosen innebär för henne och strategier för att hantera situationer som tidigare varit ohanterliga. Det här blev startskottet för den brokiga resa som bidragit till en enorm passion och driv för att bana väg för andra personer med NPF.

I dag är Jill en framgångsrik föreläsare, entreprenör och författare som driver två företag. Hon utbildar och informerar inom NPF och är en av initiativtagarna bakom Butik Spektra, en arbetsplats av och för personer med NPF. Med sitt arbete visar hon att vi med små medel kan göra enorma förändringar och låsa upp förmågor som låter fler människor i samhället lyckas och komma till sin fulla rätt.

Med lång erfarenhet och stor närvaro tar Jill med sin publik på en resa för att förstå autism och NPF. Jill delar med sig av sina erfarenheter och strategier i kombination med fakta. Med humor gör hon även de tunga och svåra bitarna lättillgängliga.