Jennie Johnson föreläser om psykisk ohälsa i samband med sexuell läggning, adoption, rasism och mobbning.

I sin föreläsning berättar Jennie om hur hon levde med psykisk ohälsa under största delen av min barndom. Från 10 år ålder upp till 19 år så planerade hon att ta mitt liv på en daglig basis.

Idag väljer hon att istället att prata om sin psykiska ohälsa. Jennie delar med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa, som uttryckte sig i form av självskadebeteende, suicidförsök och ätstörningar.

Jennie är Hjärnkollsambassadör för att dela sin historia och förhoppningsvis bidra med att tabun för psykisk ohälsa försvinner. Alla behöver ventilera någon gång i livet om sina innersta känslor och mående, och Jennie hoppas att hennes föreläsningar kan öppna dörrar för detta.

Psykisk ohälsa ska inte bli ett handikapp.