Under Jeannette Kallins föreläsning får vi följa hennes livshistoria, hur den psykiska ohälsan utvecklades och hur hon idag har lyckats skapa ett meningsfullt och bra liv.

Jeannette växte upp i en dysfunktionell familj med alkohol och våld i sin vardag under sina första levnadsår. När det ena våldet runt henne slutade tog det andra strax vid, det sexuella våldet. Jeannette har under hela sin uppväxt varit utsatt för sexuella övergrepp. Innan hon fyllt femton år hade hon varit utsatt för tre olika förövare. 

Att bli utsatt för svek av vuxenvärlden i så tidiga år påverkar allt i Jeannettes liv. Framförallt tilliten, både till andra men även till sig själv. Det har varit en lång resa för Jeannette, med många olika terapiformer för att komma till en tillvaro där tacksamheten över livet präglar dagarna. 

Att lära sig lita på andra är den resa som varit svårast och tagit längst tid för Jeannette. Det kräver ständig kontakt inåt, och tid att reflektera över känslor och reaktioner. Men med en stark vilja att leva och att livet ska vara gott att leva har Jeannette aldrig gett upp. 

Skapar ett värde i det som har hänt

Idag lever Jeannette ett liv som är rikt på fina människor och litar både på sig själv och på de som finns runt henne. Genom att dela med sig av sina erfarenheter skapar hon ett värde i det som har hänt. Jeannette har en förhoppning att skulden och skammen som offren känner ska hamna där de hör hemma, det vill säga hos förövarna. 

Jeannette delar med sig av sina erfarenheter på ett öppet sätt, där åhörarna får ställa frågor och på så vis blir varje föreläsning unik och anpassad efter vad behövs komma fram i ljuset.