Jan-Inge Nilsson föreläser ur ett patientperspektiv av hur man tittar på och behandlar symptom inom vården och glömmer bort orsakerna till tillstånden.

Jan-Inge är hjälpsökande, utan diagnos, som i olika skeenden i livet har behov av samhällets stöd, utan stigma, attityder och fördomar mot psykisk ohälsa. Han pratar också om ofrivillig ensamhet och vikten av att lära sig se signaler för depression och sammanhanget mellan missbruk och psykisk ohälsa. Diskriminering pga av ålder är inget som ska förekomma för vi har samma rättigheter, ung som gammal. Det är en angelägen fråga som gäller både i hemmet och inom vården.