Från egen oroskänsla för sitt femte barn till diagnos F94.1, vilket innebär att barnets fysiska eller emotionella behov inte blivit tillgodosedda, på 70-talet kallad “kylskåpsmamma”.

Den treåriga pojken beter sig underligt, inte som andra barn och mamman tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin som i sin tur gör en anmälan till myndigheterna.

Följ med hela resan, ur ett anhörigperspektiv, då den psykiska ohälsan eskalerar.