Henrik Wenne föreläser om hur han bakom sitt leende var i en levande mardröm och hur han inte bara överlevt, utan också numera njuter av ett trasigt liv.

Henrik växte upp i Stockholm och ansågs vara en optimistisk glädjespridare genom barndomen. Bakom pannbenet började däremot en destruktiv självbild gro tidigt. Den inlärda idén att han förtjänade att må dåligt och att han inte förtjänade att finnas till, bäddade för katastrof.

Som en av de få som föreläser om dissociativ identitetsstörning (DID), berättar Henrik bland annat om sina erfarenheter av hallucinationer, depression, paranoia, felmedicinering, suicidförsök och hur man söker vård för någonting som ofta missförstås av psykiatrin.

Efter många års studsande inom Stockholms öppen- och heldygnsvård fick han stöd av eldsjälar från Arbetsförmedlingen, den sällsynta Dissociations-specialisten och sina goda vänner. Det gav Henrik en chans att vända sitt liv.

Erfarenheterna är inte bara ärr

Numera har Henrik ett balanserat liv, känner hopp inför framtiden och är rätt stolt över sina egenheter. Hans erfarenheter är inte bara ärr, utan inspiration för att skriva musik och nå ut till andra som också kämpat med psykisk ohälsa. ”Mörkersyskon” som han kallar dem.