Som anhörig krossar jag fördomar

Jag berättar om när psykisk ohälsa vände upp och ner på tillvaron då min äldsta dotter drabbades av svår psykossjukdom (bipolär sjukdom och schizoaffektivt syndrom).

Vår gemensamma resa och kamp som gjorde att vi idag kan leva våra egna liv.

Jag vill sprida kunskap för att minska fördomar och förmedla hur viktigt bemötandet är för alla drabbade.