Jag föreläser utifrån mina erfarenheter av att ha vuxit upp med närståendes hot om och senare genomförande av suicid. Jag blev som barn sexuellt utnyttjad, vilket har påverkat även mitt vuxenliv. Som arbetsmyra och egenföretagare använde jag alkohol som självmedicinering tills jag inte längre höll ihop och blev sjuk i utmattningsdepression. På senare år har jag blivit diagnosticerad som bipolär. Jag är också seniorambassadör med livsloppsperspektiv på psykisk ohälsa.