Gunnegerd Johansson föreläser utifrån sina erfarenheter av att ha vuxit upp med närståendes hot om och senare genomförande av suicid samt om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Som barn blev Gunnegerd sexuellt utnyttjad, vilket har påverkat även hennes vuxenliv. Som arbetsmyra och egenföretagare använde Gunnegerd alkohol som självmedicinering tills hon inte längre höll ihop och blev sjuk i utmattningsdepression.

Därefter blev fick Gunnegerd diagnosen bipolär sjukdom.

Hon är också seniorambassadör med livsloppsperspektiv på psykisk ohälsa.