Gittel berättar om hennes upplevelser att hamna i en djup depression. Hennes höga prestationskrav på sig själv gjorde att hon aldrig var nöjd. Hon blev den ”duktiga flickan” redan som mycket ung. Det kom att prägla hennes liv och gjorde henne så småningom sjuk i en utmattning som äldre. Hon jobbade för mycket och vågade inte säga ifrån av rädsla att inte duga. Den djupa depressionen gjorde att hon tillbringade perioder inneliggande på slutenvården.

Med tiden utvecklade hon ett tablettmissbruk och blir suicidal. En tidig morgon tar hon sin cykel och ger sig iväg till en närliggande järnvägsövergång. Nio dagar senare vaknar hon upp på IVA med kraftiga skador. Över en natt förändrades livet drastiskt

Bakgrund
Gittel är uppvuxen i Svedala. Känslan av att aldrig riktigt passa in någonstans har präglat henne ofta. Att kunna vara nöjd med sitt liv har varit jobbigt i omgångar genom åren. Hon har haft svårt att hitta och ge sig själv kärlek. Istället har självhatet till kroppen och sig själv dominerat. Likaså har hon haft det svårt med att inte jämföra sig med allt och alla.

Att se till allas behov före hennes egna har varit en självklarhet. Hennes höga krav på sig själv har många gånger i livet fått henne att känna sig dålig och ofullständig. Hon har haft det svårt med att vara helt ärlig mot sig själv och andra.

Beskrivning av den psykiska ohälsan
Plötsligt en dag så rasade det för henne. Fast det hade funnits så mycket varningssignaler och tydliga symptom förstod hon inte. ”Det händer inte mig”, tänkte hon. Först kom diagnosen utmattningsyndrom, sen ett utmattningssyndrom med kraftig ångestproblematik för att sen hamna i en depression som blev till en mycket svår depression.

Allt skedde under bara ett par månader. I tre år kantrades hennes liv av inläggningar på slutenvården, medicinering, behandlingar och livsgnistan slocknade sakta. Dagarna präglades av självmordstankar, ångest, oro, hopplöshet och katastroftankar. Känslan att inte vilja leva eskalerade.

Vändpunkten i livet
Efter Gittel vaknat upp på intensivvårdsavdelningen och sen hamnat på kirurgen började det sakta gå upp för henne att hon ville leva. Hon hade fått en extra chans att leva vidare. Där och då var valet antingen att ge upp eller börja kämpa.

Hon valde att kämpa. Sakta försvann de höga kraven. Gnistan tändes i henne och viljan att leva tog överhand. Hon slutade jämföra sig med andra. Ärligheten och våga säga till och ifrån ökade.

Hur ser livet ut idag?
Kärleken till sig själv som hon känner idag är enorm. Att sätta sig i första hand har blivit en självklarhet. Idag lever hon med en arm, stomi, multiskador och går med protes.

Hennes funktionsnedsättning ser hon inte som ett hinder utan som att det är en del av den hon blivit idag. Gittel 2.0. Hon har äntligen hittat meningen med livet, att bara leva, och det är fullt tillräckligt!

Vad kan åhöraren förvänta sig av föreläsningen?
Genom Gittels öppenhet vill hon dela med sig av sin resa och det hon varit med om. Men hon vill även att öka förståelsen hur det är att leva med en psykisk ohälsa och allt vad det kan medföra.

Gittels föreläsning berör och väcker åhörarnas tankar om hur livet kan förändras och att alla människor kan drabbas av en psykisk ohälsa. Oavsett ålder, nationalitet, yrke och kön!