”Vi måste lyssna på barnen och låta dem vara delaktiga i beslut – de vet mer än man tror”. Detta är Fatimas budskap när hon föreläser om hur det är att fly till ett annat land när man är ett litet barn.

Fem år gammal sitter Fatima i vardagsrummet och hör sina släktingar diskutera oroligt. De säger att kriget är på väg och att vi måste bort. Vem är kriget? tänker Fatima. Vad vill kriget med oss? Hon hör fötter närma sig utifrån. Det knackar på dörren och familjen stelnar till. Nu kommer kriget, tänker flickan. Nu är kriget här och vi måste bort. Men det är inte kriget – det är en granne som ska hjälpa dem att fly. Med tre ägg i väskan lämnar familjen allt de äger och har. Från den stunden startar en lång flykt, som kommer att påverka hela Fatimas liv.

Fem år gammal lär sig Fatima att det är farligt att prata, att dumma människor kan göra en illa då. Som en konsekvens pratar hon inledningsvis inte heller när hon och familjen senare kommer som asylsökande till Sverige. I tonåren utvecklar Fatima psykisk ohälsa och upplever mycket smärta innan hon inser hur pusselbitarna hänger ihop. De traumatiska erfarenheterna i barndomen satte sina spår och ledde till bland annat ångest – något hon fortfarande lever med.

Genom sin berättelse ger Fatima ett barns perspektiv på kriget och på de känslor som kan uppstå när världen är både obegriplig och otäck på en och samma gång. Fatima tar med oss på sin livsresa – från att fyra år gammal inse att något förskräckligt kommer att hända till att i dag vara vuxen, ha egna barn och ett heltidsarbete.

Ökad kunskap – bättre bemötande

Fatima riktar sig till föräldrar, lärare och myndigheter så som Migrationsverket och socialtjänsten. Hon vill öka kunskapen om hur migration och flykt orsakar stress, oro och ovisshet om framtiden hos barn som gått igenom dessa svåra upplevelser. Fatima tror att ökad kunskap kan leda till bättre bemötande och omhändertagande av barn som har migrerat till Sverige. Bästa sättet att få ökad kunskap är att lyssna på barnen och fråga vad de behöver – de vet mer än man tror!

Fatima föreläser på svenska och serbokratiska. Förutom att hålla föreläsningar arbetar Fatima som leasingkoordinator.