Nu har jag lämnat de svåraste åren bakom mig och ser positivt på tillvaron. Jag föreläser ur ett anhörigperspektiv. Jag har en föreläsning där målgruppen är vårdpersonal och allmänhet, en annan där målgruppen är chefer och ledare inom psykiatrisk vård och omsorg.

Min dotter är drabbad av psykossjukdom samt har ADHD, dyslexi, dyskalkyli och är före detta drogmissbrukare. Hon har två barn som bott hemma hos henne. Att värna min dotters mammaroll, tro på att det blir bättre och att försöka leva mitt egna liv har visat sig vara bra strategier för mig.

Mitt föredrag har titeln “Min anhörigroll ur ett livsloppsperspektiv”.