Elisabet Norlinder föreläser ur ett anhörigperspektiv om hennes dotter som är drabbad av psykossjukdom samt har ADHD, dyslexi, dyskalkyli och är före detta drogmissbrukare.

I Elisabets föreläsningar delar hon med sig av sitt sätt värna om sin dotters mammaroll, tro på att det blir bättre och att försöka leva sitt egna liv. Några av de strategier som har fungerat bra för Elisabet. Hennes föreläsning riktar sig till målgruppen vårdpersonal och allmänhet samt chefer och ledare inom psykiatrisk vård och omsorg.

Elisabets föreläsning har titeln ”Min anhörigroll ur ett livsloppsperspektiv”.