Efter det omtumlande beskedet att Didi och hennes familj måste lämna Syrien flyr familjen mitt i natten med allt deras händer kan bära. Hjärnkollambassadör Didi berättar om sina erfarenheter av migrationsrelaterad stress och som en konsekvens av den hamna i en djup depression. Hon delar också sina erfarenheter av mobbning och diskriminering i arbetslivet. 

Det enda Didi vet om Sverige är att det är ett kallt land och när de packar väskorna för att fly tar hon på sig så många lager kläder hon bara kan. På plats i Sverige känner sig Didi vilsen. Kulturen och språket är främmande, hon känner ingen och saknaden efter dem hon lämnat efter sig i hemlandet är stor. Didi drabbas av en djup depression. Hon håller sig isolerad i hemmet med sina två små barn.

Didi i Syrien är en levnadsglad person som älskar livet. Nu känner inte Didi igen sig själv, hon ser allt i grått och kan inte sova. När Didi kraschar i botten inser hon att hon måste göra en förändring. Hon vill inte gå miste om sina barns uppväxt och söker därför hjälp.

Sprider kunskap om hur vård och myndigheter kan stötta personer som har migrerat

Genom sina föreläsningar vill Didi förmedla att det är naturligt att må psykisk dåligt när man går igenom sådana upplevelser som hon gjort, det är ingenting att skämmas över. Hon vill också sprida kunskap om hur myndigheter och vården bättre kan stötta personer som migrerat till Sverige. Didi föreläser också om mobbning och diskriminering på arbetsplatsen och hur man som migrant kan löpa större risk för kränkande särbehandling i arbetslivet.

Trots allt Didi gått igenom skildrar hon sin livshistoria på ett målande, gripande och framför allt hoppfullt sätt.

Didi föreläser på svenska och arabiska.