Carina Skoog berättar i sin föreläsning om hur det är att vara mamma till sina tre barn och samtidigt leva med bipolär sjukdom. Hon delar även med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet, hur det har varit för henne under de många år som hon var aktiv i arbetslivet och hur det sedan blev när hon hamnade utanför arbetsmarknaden.

Carina berättar om hur viktigt det är att få rätt sorts stöd för att komma tillbaka till arbetslivet och hur okunskap kan försvåra eller förhindra den processen. Hon delar också med sig av hur hon tycker att en bra chef ska vara och vilket stöd en chef kan ge för att arbetslivet ska fungera så optimalt som möjligt.

När Carina slutade sitt arbete blev föreningslivet en viktig del av Carinas liv, hon beskriver det som att föreningslivet räddade henne.