Carin Aissa Nabseth har diagnoserna bipolär 1, ADHD och har haft psykoser. I sin föreläsning delar hon med sig av sin erfarenhet av sina diagnoser och vad som har lett fram till hennes återhämtning.

Carin föreläser om sin resa genom slutenvård och öppenvård, även tvångsvård som bältesläggningar och tvångsinjiceringar, erfarenhet av sina diagnoser och om vad som har lett fram till hennes återhämtning. Hon föreläser också om sin erfarenhet av boendestöd samt polishämtningar, såväl positiva som negativa, våld i nära relationer, att ha vuxit upp med en mamma som är bipolär samt att ha en make inom psykosvården. Hon föreläser även om sina erfarenheter av att vara anhörig.

Carin jobbar som journalist samt med brukarrevisioner och brukarstöd. Hon har tidigare bland annat varit Brukarinflytandesamordnare (BISAM) och Patientkonsult samt även varit Bipolärcoach för nyinsjuknade bipolära patienter inom Norra Stockholms Psykiatri och suttit i styrelsen för Föreningen Balans (förening för människor med affektiva sjukdomar).

Carin är Hjärnkollsambassadör sedan starten och är det för att hon vill bryta de fördomar som finns mot psykiskt funktionshindrade i samhället.