Diagnos: Bipolär 1 + ADHD.

Talar helst om “min resa” genom slutenvård och öppenvård (även tvångsvård), erfarenhet av mina diagnoser, vad som har lett fram till min
återhämtning, bemötandets betydelse för återhämtningen samt mitt anhörigskap till nuvarande make och tidigare make inom psykosvården.
Mina intressen: Samhällsfrågor, foto, resor, litteratur och film.

Jag är Hjärnkollambassadör för att jag vill bryta de fördomar som finns mot psykiskt funktionshindrade och vill förbättra våra villkor i samhället.

Sysselsättning: journalist och föreläsare. Jobbar även med brukarrevisioner och brukarstöd. Har tidigare bland annat varit brukarinflytandesamordnare (BISAM) och Patientkonsult.

Har suttit fem år i Föreningen Balans styrelse (förening för människor med affektiva sjukdomar).