När Awad kom till Sverige började han tvivla på sitt beslut att komma hit. Att behöva lämna familj, hem och arbete innebär en stor sorg för en människa. Men Awad gav aldrig upp och idag vill han visa att det går att etablera sig i ett nytt land med hjälp av rätt stöd och egna strategier.  

Som så många andra tvingades Awad att ta det svåra beslutet att lämna sitt hemland Syrien. Han var tvungen att överge familj, vänner, hem och arbetet som advokat.

Efter en lång flykt – som innebar många trauman – kom han till slut till Sverige. På plats i det nya landet började en annan typ av resa, nämligen vägen till etablering.

Etablering – en komplicerad process

Den första tiden i Sverige var svår för Awad eftersom han drabbades av psykisk ohälsa kopplat till migrationsrelaterad stress. Han återupplevde svåra minnen från flykten och han fick svårt att sova och äta. Han sökte vård för sin psykiska ohälsa men förstod inte vad han hade för typ av besvär eftersom han inte riktigt kunde svenska språket. Läkaren förklarade inte heller bedömningen på ett tydligt sätt. Awad insåg snabbt hur svårt det är för någon som nyss kommit till Sverige att förstå det svenska sjukvårdssystemet och vilken typ av vård man har rätt till.

Ge aldrig upp

Så småningom började Awad må bättre. Han lärde sig svenska och fick en bra handledare på Arbetsförmedlingen som hjälpte honom att få jobb. Han fick också ett socialt nätverk.

Awad vill ge hopp till andra som migrerat till Sverige och har en svår livssituation. Han vill också öka kunskapen om hur sjukvården och myndigheter bättre kan stötta personer som migrerat till Sverige.

Idag jobbar han som språkstödjare för nyanlända som är arbetssökande och ingår i kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Awad vill i framtiden genomföra kompletteringsutbildningen för utländska jurister på Stockholms universitet – så att han kan börja arbeta som jurist igen.

Han föreläser både på svenska och arabiska.