AnnKatrin Noreliusson har två barn med diagnoser inom NPF, som adhd, högfungerande autism, Tourettes och OCD. Där tvångssyndrom/OCD är den tuffaste av de diagnoser som finns i familjen. AnnKatrin föreläser ur ett eget, anhörig- och seniorperspektiv.

Barnen är idag vuxna, men tar anhörigskapet nånsin semester? Hur hanterar hon sin egen psykiska hälsa efter tre sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom, som till slut utmynnade i en ADHD-diagnos när hon var 60 år.

Några år före diagnosen startade hon företaget Familjebalans där hon arbetar med webbutbildning, coaching, handledning och föreläsningar inom NPF.