AnnKatrin Noreliusson har två barn med diagnoser inom NPF, som adhd, högfungerande autism, Tourettes och OCD. Där tvångssyndrom/OCD är den tuffaste av de diagnoser som finns i familjen. Barnen är idag vuxna, men tar anhörigskapet nånsin semester? Och hur hanterar hon sin egen psykiska hälsa efter tre sjukskrivningar på grund av utmattningssyndrom, som till slut utmynnade i en adhd-diagnos när hon var 60 år.

Några år före diagnosen startade hon företaget Familjebalans där hon arbetar med webbutbildning, coaching, handledning och föreläsningar inom NPF.

AnnKatrin föreläser ur ett eget, anhörig- och seniorperspektiv.