Annelie Arvidsson har egen erfarenhet av psykisk ohälsa med många år av svåra tvångssyndrom bakom sig, som innebar ett väldigt stort lidande. Under många år var hon helt invalidiserad på grund av sina tvång.

Idag är det ingen som kan ana Annelies historia när de träffar henne. Men hon har genom ett omfattande arbete och kamp lärt sig med åren att hantera sin ohälsa. Genom sin föreläsning vill Annelie förmedla hopp och att det också finns positiva effekter av ohälsan. Att livet är en ständig process och att man mitt i det mörka faktiskt kan finna en mening.