År 2021 var Anna 19 år gammal och satt på ett möte med sin läkare när hon fick beskedet att hon har sjukdomen Paranoid schizofreni. Även om hon haft dessa psykotiska symptom sedan 2014, och sjukdomsbeskedet ändå var relativt väntat, förändrades hennes liv den dagen. Nu kunde hon inte bli frisk längre. Nu var det över. Eller det var i alla fall det hon trodde då.

Annas historia är en historia fylld av förtvivlan, stigma och psykoser. Det är en berättelse präglad av självhat och ångest, att höra elaka röster, och den stora rädslan när hon inte längre kunde skilja på den riktiga verkligheten och hennes psykos. Men det är också berättelsen om hennes verklighet, som även är en verklighet fylld av fina relationer, stöttning från vården samt konsten om hur man försonas med sitt inre. Med hennes egna erfarenheter om psykisk ohälsa och sjukdom öppnar Anna upp sig på ett sårbart men lättsamt sätt. Hon är noga med att poängtera att hennes verklighet är just hennes berättelse och ingen snyfthistoria.

Anna är idag 22 år gammal och vill ge hopp om att det går att leva med schizofreni. Hon vill bemöta fördomarna om att hon till exempel skulle vara farlig, krossa stigmat kring hennes sjukdom och betona att psykossjudomen schizofreni inte är allt hon är. Hon vill förmedla den kunskapen hon anser att allmänheten ofta saknar om schizofreni och vara den person hon önskar att hon hade mött när hon år 2014, 13 år gammal, började höra röster. Annas föreläsning är en gripande och inspirerande historia om den schizofrena verkligheten hon lever med dagligen. Hon belyser vikten av bra vård, hennes anhörigas roll i psykos-soppan och bemöter ämnet om den stigmatiserade psykossjukdomen med både sorg och humor, hopplöshet och hoppfullhet.

Anna föreläser både på svenska och engelska och föreläser främst om sin schizofrenidiagnos men har även lång erfarenhet av depression, vara ung och må dåligt, självskadebeteende samt självmordsbenägenhet och heldygnsvård. Hon har även erfarenhet av sysselsättning enligt SoL, boendestöd och myndighetskontakter.