Anna-Clara föreläser om sin omfattande resa genom olika vårdinstanser, om att vara en cirkulär människa i ett fyrkantigt system. Anna-Clara belyser vikten av bemötande, förhållningssätt och medmänsklighet i sin föreläsning. Djur och musik har varit värdefulla delar av livet för hennes återhämtning.

Här är ett urval av erfarenheter Anna-Clara föreläser om:

  • HVB-hem
  • Tvångsåtgärder
  • Suicid
  • Anhörigperspektiv