Anika Gelin föreläser om sin egen erfarenhet av utmattningssyndrom efter en hög och långvarig belastning på arbetet i kombination med rollen som förälder till ett barn med högfungerande autism.

Som sångerska och kommunikatör blandar Anika ord och ton i den musikaliska föreläsningen Alldeles underbart autistisk, som handlar om hennes familjs omtumlande resa till och från dotterns autismdiagnos.

Anikas syfte med föreläsning är att sprida kunskap och hopp om att livet inte behöver bli sämre för att det tar en annorlunda vändning. Hon betonar bemötandets betydelse, positiva förväntningarnas kraft och musikens magiska förmåga att stärka en människa.