Cecilia Ekman växte upp på landsbygden i en liten ort i Västergötland. Hon var äldst av tre syskon och fick ta ett stort ansvar för sin familj tidigt på grund av föräldrarnas frånvaro. Cecilia berättar om sin psykiska ohälsa som barn och det utanförskap och kamp som kom med hennes dysfunktionella hemmiljö.

Med föräldrar som aldrig såg Cecilia för den person hon var och ville bli utvecklade hon istället känslor av skuld, skam, otillräcklighet, otrygghet, ångest och ilska. Cecilias livssituation försatte henne i ett utanförskap, ett beteende som var mer självständigt men samtidigt otryggt. Detta ledde till att hon även utvecklade ett ADHD-liknande beteende på grund av mobbning och den otrygghet som hemmet gav.

Cecilia berättar också vad det innebär att växa upp med personer med narcissistisk personlighetsstörning även kallad energitjuvar. Ni får följa med i Cecilias historia där hon berättar sin kamp mot dessa odds och vad föräldrar med narcissism kan få ett barn att känna och må. Hur psykisk ohälsa kan utvecklas hos ett barn i en sådan typ av livssituation, varför det uppstår och vilket stöd som Cecilia hade behövt.

Cecilias vändpunkt kom från två håll. Den ena mer känslomässig och den andra mer teoretisk. Den första vändpunkten kom när Cecilia träffade och blev tillsammans med ett äldre maskrosbarn innan hon strax skulle fylla 18 år. Han bekräftade Cecilia och hennes mående i denna relation som varade i 8 år. Den andra vändpunkten kom när Cecilia blev 19 år och hon läste upp sina betyg på en folkhögskola som hade ämne psykologi A och B i sin profil. Där förstod Cecilia teoretiskt vad hon hade varit med om som barn.

Cecilia vill ge förståelse för barnets perspektiv

Cecilia är en kreativ person med mycket projekt på gång och har alltid gillat att ha det så. Hon är författare till sin bok om existentiell balans och välbefinnande ”Det sanna ljuset i tillvaron”. Hon bor i Örebro, sedan 2017, där hon trivs bra. Cecilia jobbar som personlig assistent men är också utbildad beteendevetare i grunden. Hon har en framtidsvision om ett eget koncept inom psykisk ohälsa/hälsa som bygger på hennes bok som modell att vända psykisk ohälsa till hälsa.

Cecilia har ambitionen att kunna förmedla kunskap om hur ett barn kan känna och uppleva sin verklighet utifrån perspektivet dysfunktionell uppväxt miljö. Hon vill också belysa kontrasterna i stigman kring diagnoser kontra att bli påverkad av psykisk ohälsa från sin omgivning, vad som skiljer och går ihop. Cecilia vill ge förståelse för barnets perspektiv och vad vi som vuxna och skola kan göra för att bryta fördomar och ge bättre verktyg och resurser till att öka psykisk hälsa kring barn och deras uppväxtvillkor. Besök Cecilia Ekmans hemsida för mer information om hennes arbete kring psykisk ohälsa/hälsa.

Cecilia kan också erbjuda föreläsning som handlar om PTSD, medberoende, roller- och psykisk ohälsa kontra psykisk hälsa i arbetslivet med idéer och erfarenheter av det.