Cecilia Ekman berättar i sin föreläsning om hur psykisk ohälsa kan leda till ett utåtagerande och ADHD-liknande beteende. Hur hon gav utlopp för otrygga och ohälsosamma förhållanden och hur hon blev en syndabock i skolan då vuxna och lärare inte förstod.

Idag arbetar Cecilia aktivt med att vilja få andra människor att hitta sin existentiella balans och sitt eget inre ljus och välbefinnande. Att vilja ge människor verktyg för att reflektera över sin egna psykiska hälsa utifrån de förutsättningar och inre längtan som finns hos varje enskild unik individ, alla är fantastiska människor med oändliga möjligheter.

För Cecilia är det viktigt att berätta hur vi skaffar oss verktyg för att finna dessa värden som skapar psykisk hälsa och genuint välbefinnande i vår vardag. För alla är värda att må bra och alla är värda att få chansen till att utvecklas och hitta sig själva i vårt pressade och stressade samhället.

“Samhället är vi, du och jag, när du mår bra mår andra bra, du är värdefull.”