Almedalsveckan 2024

Tillsammans med Bluestep Bank deltar vi i panelsamtal om kopplingen mellan privatekonomi och psykisk ohälsa. Vi ser fram emot viktiga diskussioner!

Skam! Privatekonomi och psykisk ohälsa
Läs mer


Bokmässan i Göteborg 2024

Hjärnkoll på Bokmässan – 26-29 september

Efter förra årets publiksuccé återvänder Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) till Bokmässan i Göteborg. Vi kommer återigen att arrangera Scenen för Psykisk Hälsa.

Förra året lockade våra berörande samtal om psykisk hälsa många besökare, och vi ser fram emot att fortsätta denna viktiga dialog. På scenen kommer ni att träffa flera av våra Hjärnkollambassadörer som delar sina personliga berättelser om hopp och vägen till bättre hälsa.

Ett detaljerat schema kommer att finnas tillgängligt i augusti.

Hoppas vi ses där!


World Mental Health Day

Den 10 oktober är det World Mental Health Day, Världsdagen för psykisk hälsa.

Uppmärksamma Världsdagen för Psykisk Hälsa tillsammans med Hjärnkoll. Som alltid uppmärksammar Hjärnkoll Världsdagen för Psykisk Hälsa i höst. Programmet är just nu under planering, men bland annat kommer NSPH att släppa en ny rapport om livssituationen för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga – i år med särskilt fokus på den ekonomiska situationen. Delar av dagen kommer också att sändas digitalt.

Mer information om programmet, plats och tid presenteras efter sommaren. Men boka in den 10 oktober redan nu!


Arkiv


Riksförbundet Hjärnkoll – Årsmöte 2024

Från vänster: Helena Rönnberg, OCD förbundet, Elizabeth Odalen Bjord, Attention Värmland, Conny Allaskog, ordförande Riksförbundet Hjärnkoll, Mary-Anne Jakobsson, NSPH/Hjärnkoll Halland och Inger Forsgren, Riksförbundet Hela Livet (RFHL)

Riksförbundet Hjärnkolls årsmöte inleddes av Hjärnkollambassadören Peter Jacobsson, med sin inspirerande föreläsning.

Två organisationer blir en

Efter ett gediget förarbete lades förslaget om en sammanslagning av Riksförbundet Hjärnkoll och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. Årsmötet biföll sammanslagningen som börjar gälla från 1 januari 2025.

Riksförbundet Hjärnkoll bildades 2015 av NSPH, vi har sedan bildandet arbetat nära varandra, i samma lokaler och med gemensam verksamhetschef .

Maria Sundström, verksamhetschef för båda organisationerna, kommenterar:
– I dagsläget kommer inte detta att innebära några stora förändringar. Många av våra regionala föreningar ingår redan i både Hjärnkoll och NSPH, och verksamheternas frågor går ofta in i varandra. Sammanslagningen kommer däremot att underlätta rent administrativt.

Hjärnkollambassadören Erik Bring avslutade årsmötet med en musikalisk föreläsning där han varvade sina erfarenheter av psykisk ohälsa med gitarrspel och sång.


Okunskap skapar stigma kring psykisk ohälsa bland kvinnor

För att förebygga psykisk ohälsa och minska stigma kopplat till psykisk ohälsa bland kvinnor är ökad kunskap och evidensbaserad forskning avgörande. Svårigheten är att mäta resultaten som ofta är kvalitativa och långsiktiga.

Trots det behöver kunskapen om psykisk hälsa höjas i samhället, bland arbetsgivarna och hos den enskilda för att få bort bilden av att psykisk ohälsa är ett tecken på svaghet eller en brist i personligheten.  

Läs artikel här >>

Maria Sundström - Riksförbundet Hjärnkoll

Riksförbundet Hjärnkoll och Tim Bergling Foundation förebygger psykisk ohälsa i skolan
Maria Sundström - Riksförbundet Hjärnkoll
Maria Sundström, verksamhetschef på Riksförbundet Hjärnkoll
Alexandra Björnsson -Tim Bergling Foundation
Alexandra Björnsson, projektledare skolan på Tim Bergling Foundation

Riksförbundet Hjärnkoll och Tim Bergling Foundation inleder ett samarbete för att förebygga den psykiska ohälsan i skolan. Syftet är att minska stigma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar.

Läs pressmeddelande här >>


Hur ser livsvillkoren ut för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga?
Hur ser livsvillkoren ut för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga?

Hjälp NSPH kartlägga detta genom att svara på en enkät med särskilt fokus på ekonomi. 

Resultaten kommer presenteras i en rapport som släpps på världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Läs mer på NSPH’s hemsida >


Riksförbundet Hjärnkoll har 10-11 januari 2024 gått utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är en 14 timmars evidensbaserad metod för att bemöta människor som inte mår bra eller som är i en krissituation. Instruktörerna är utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.

Instruktörerna som höll i utbildningen för Riksförbundet Hjärnkoll hör till Hjärnkoll respektive Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Halland.

Alla som möter människor i sitt arbete eller privat har glädje av att gå kursen för att känna sig trygg med att möta människor som inte mår bra” säger instruktören Sara Peterson-Niklasson på Hjärnkoll i Halland.

Sara Peterson-Niklasson och Mary-Ann Jakobsson gick instruktörsutbildningen samtidigt för tre år sedan och sedan dess har de arrangerat MHFA-utbildningen för anhörigföreningar, medlemsföreningar, Hjärnkollsambassadörer och nu även för Riksförbundet Hjärnkolls kansli. Utbildningen och metoden är utvecklad i Australien och på engelska heter den Mental Health First Aid (MHFA).