Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid

Ta del av vår föreläsningsserien “Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid”. I föreläsningsserien får vi möta experter inom området äldres psykiska (o)hälsa och suicid och två egenerfarna män som delar med sig av tankar kring temat. läs mer »

Se människan bortom ramar och regler

Hjärnkollambassadören Tove Lundin skriver om den ökade psykiska ohälsan under pandemin och vikten av ideella föreningars fortsatta medmänskliga stöd. Vi måste se människan bortom ramar och regler och våga mötas och lyssna på riktigt. läs mer »

Om Hjärnkoll

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. läs mer »

Om du behöver hjälp

Här har vi samlat kontaktuppgifter till organisationer som du kan kontakta om du mår dåligt psykisk och behöver hjälp. Läs mer »

Verktygslåda för media

Media bidrar ofta till en föreställning om att psykisk sjukdom och brott hör ihop. Det finns några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika. läs mer »