Gratis bok om migration och psykisk ohälsa

Fortbilda dig själv och personalen i att möta personer med erfarenhet av migration och psykisk ohälsa. Fakta och konkreta råd varvas med personliga berättelser och introducerar läsaren för transkulturella möten. *Frakt tillkommer Läs mer »

Titta på vår föreläsningsserie

I föreläsningsserien "Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid" får du möta experter inom området äldres psykiska (o)hälsa och suicid. Läs mer »

Fakta om migration och psykisk ohälsa

Visste du att den som flytt till Sverige löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än den som är född här? Läs mer »

Om du behöver hjälp

Här har vi samlat kontaktuppgifter till organisationer som du kan kontakta om du mår dåligt psykisk och behöver hjälp. Läs mer »

Fem frågor till Maria

Verksamhetschef Maria Kindefält Trygg avslutar sitt uppdrag som verksamhetschef den sista februari. Vi frågade hur hon ser på tiden med Hjärnkoll och vad som händer här näst. Läs mer »