Hjärnkolls suicidpreventiva projekt

Marie Milling arbetar som projektledare för Hjärnkolls suicidpreventiva projekt Vi pratar om livet – män 70+. I vår intervju berättar Marie om vad projektet kan bidra med i det suicidpreventiva arbetet bland äldre män. Läs mer »

Se upp för offerfällan - verktygslåda för media

Det är viktigt att inte framställa en person som intervjuas på ett sätt som kan verka förminskande, oavsett om det sker medvetet eller inte. Här kan du läsa mer om några klassiska fallgropar du som journalist kan undvika. Läs mer »

Om Hjärnkoll

Hjärnkoll arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. läs mer »

Om du behöver hjälp

Här har vi samlat kontaktuppgifter till organisationer som du kan kontakta om du mår dåligt psykisk och behöver hjälp. Läs mer »

Hjärnkoll regionala föreningar

Riksförbundet Hjärnkoll består, förutom rikskansliet i Stockholm, av regionala föreningar som finns i flera delar av Sverige. läs mer »