Den egna berättelsen

Under en treårsperiod arbetar vi med särskilt fokus på att rekrytera ambassadörer med erfarenhet av att invandra eller fly till Sverige och psykisk ohälsa. Projektet avslutas våren 2020. Läs mer »

Hjärnkoll Ung

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt bland unga på senare år. Hjärnkolls unga ambassadörer kan hjälpa till att förstå vilket stöd unga människor behöver. Läs mer »

Antologi: Vändpunkter

I vår antologi “Vändpunkter” berättar 20 ambassadörer naket och uppriktigt om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Beställ ditt exemplar här! Läs mer »

Arbetsliv

Hjärnkolls arbetslivskoncept vill skapa ett öppnare samtalsklimat kring psykisk ohälsa på arbetsplatsen, och att hjälpa chefer och medarbetare att bättre hantera och förebygga psykisk ohälsa. Läs mer »

Hjärnkoll-föreningar

Riksförbundet Hjärnkoll har regionala föreningar från norra till södra Sverige. Här hittar du länkar till våra Hjärnkoll-föreningar runtom i landet. Läs mer »