Alla kan drabbas av psykisk ohälsa

För att öka kunskap och förståelse om psykisk ohälsa finns våra ambassadörer, som delar med sig om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa eller är anhörig till någon med psykisk ohälsa.

Deras berättelser banar väg för andra att våga prata, fråga och lyssna, vilket minskar negativa attityder och fördomar. Den som lyssnar förstår att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och att det inte finns något ”vi” och dom”. Ambassadörerna finns i hela landet.

Berättelser som gör skillnad!

De kan föreläsa på arbetsplats, konferens, utbildningar, fokusgrupper, panelsamtal och liknande. De anlitas av kommuner, regioner, myndigheter, skolor, vård och privata företag.

 

 

 

Ing-Marie Wieselgren

Till minne av
Ing-Marie-Wieselgren

Läs mer