Riksförbundet Hjärnkoll – Årsmöte 2024

Från vänster: Helena Rönnberg, OCD förbundet, Elizabeth Odalen Bjord, Attention Värmland, Conny Allaskog, ordförande Riksförbundet Hjärnkoll, Mary-Anne Jakobsson, NSPH/Hjärnkoll Halland och Inger Forsgren, Riksförbundet Hela Livet (RFHL)

Riksförbundet Hjärnkolls årsmöte inleddes av Hjärnkollambassadören Peter Jacobsson, med sin inspirerande föreläsning.

Två organisationer blir en

Efter ett gediget förarbete lades förslaget om en sammanslagning av Riksförbundet Hjärnkoll och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. Årsmötet biföll sammanslagningen som börjar gälla från 1 januari 2025.

Riksförbundet Hjärnkoll bildades 2015 av NSPH, vi har sedan bildandet arbetat nära varandra, i samma lokaler och med gemensam verksamhetschef .

Maria Sundström, verksamhetschef för båda organisationerna, kommenterar:
– I dagsläget kommer inte detta att innebära några stora förändringar. Många av våra regionala föreningar ingår redan i både Hjärnkoll och NSPH, och verksamheternas frågor går ofta in i varandra. Sammanslagningen kommer däremot att underlätta rent administrativt.

Hjärnkollambassadören Erik Bring avslutade årsmötet med en musikalisk föreläsning där han varvade sina erfarenheter av psykisk ohälsa med gitarrspel och sång.


Okunskap skapar stigma kring psykisk ohälsa bland kvinnor

För att förebygga psykisk ohälsa och minska stigma kopplat till psykisk ohälsa bland kvinnor är ökad kunskap och evidensbaserad forskning avgörande. Svårigheten är att mäta resultaten som ofta är kvalitativa och långsiktiga.

Trots det behöver kunskapen om psykisk hälsa höjas i samhället, bland arbetsgivarna och hos den enskilda för att få bort bilden av att psykisk ohälsa är ett tecken på svaghet eller en brist i personligheten.  

Läs artikel här >>

Maria Sundström - Riksförbundet Hjärnkoll

Riksförbundet Hjärnkoll och Tim Bergling Foundation förebygger psykisk ohälsa i skolan
Maria Sundström - Riksförbundet Hjärnkoll
Maria Sundström, verksamhetschef på Riksförbundet Hjärnkoll
Alexandra Björnsson -Tim Bergling Foundation
Alexandra Björnsson, projektledare skolan på Tim Bergling Foundation

Riksförbundet Hjärnkoll och Tim Bergling Foundation inleder ett samarbete för att förebygga den psykiska ohälsan i skolan. Syftet är att minska stigma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar.

Läs pressmeddelande här >>


Hur ser livsvillkoren ut för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga?
Hur ser livsvillkoren ut för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga?

Hjälp NSPH kartlägga detta genom att svara på en enkät med särskilt fokus på ekonomi. 

Resultaten kommer presenteras i en rapport som släpps på världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Läs mer på NSPH’s hemsida >


Riksförbundet Hjärnkoll har 10-11 januari 2024 gått utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa. Det är en 14 timmars evidensbaserad metod för att bemöta människor som inte mår bra eller som är i en krissituation. Instruktörerna är utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.

Instruktörerna som höll i utbildningen för Riksförbundet Hjärnkoll hör till Hjärnkoll respektive Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) i Halland.

Alla som möter människor i sitt arbete eller privat har glädje av att gå kursen för att känna sig trygg med att möta människor som inte mår bra” säger instruktören Sara Peterson-Niklasson på Hjärnkoll i Halland.

Sara Peterson-Niklasson och Mary-Ann Jakobsson gick instruktörsutbildningen samtidigt för tre år sedan och sedan dess har de arrangerat MHFA-utbildningen för anhörigföreningar, medlemsföreningar, Hjärnkollsambassadörer och nu även för Riksförbundet Hjärnkolls kansli. Utbildningen och metoden är utvecklad i Australien och på engelska heter den Mental Health First Aid (MHFA).

Press

Hjärnkoll Gävleborg
Intervju i P4 Gävleborg
2024-06-12


Riksförbundet Hjärnkoll
Debattartikel i Hallands-Posten
2024-06-04


Riksförbundet Hjärnkoll
Debattartikel i Altinget
2024-05-30


Hjärnkoll Värmland
Debattartikel i Värmlands Folkblad
2024-05-22


Riksförbundet Hjärnkoll
Debattartikel i Altinget
2024-05-21


Hjärnkoll Halland
Debattartikel i Hallands Nyheter
2024-05-18


Hjärnkoll Gävleborg
Reportage i Arbetarbladet
2024-04-05


Riksförbundet Hjärnkoll
Replik i Expressen
2024-04-05


Hjärnkoll Gävleborg
Reportage i Arbetarbladet
2024-04-01


Hjärnkoll Skåne
Reportage i Helsingborgs Dagblad
2024-03-26


Riksförbundet Hjärnkoll
Intervju i Elevhälsan
2024-03-19


Hjärnkoll Uppsala
Intervju i P4 Uppland
2024-03-19


Hjärnkoll Stockholm
Intervju i Expressen
2024-03-16


Hjärnkoll Värmland
1. Inslag i SVT Värmland
2. Inslag i SVT Värmland
2024-03-12


Hjärnkoll Gävleborg
Inslag i P4 Gävleborg
2024-02-19


Riksförbundet Hjärnkoll
Reportage ICA-kuriren
2024-02-05


Riksförbundet Hjärnkoll
Pressmeddelande
2024-02-05


Hjärnkoll Örebro
Medverkan i P3
2024-01-31


Hjärnkoll Värmland
Intervju i Kristinehamns-Posten
2024-01-28


Riksförbundet Hjärnkoll
Pressmeddelande
2024-01-22


Hjärnkoll i Jämtland
Reportage i Länstidningen Östersund
2023-12-22


Hjärnkoll i Värmland
Intervju i SVT Nyheter Värmland
2023-12-05


Hjärnkoll i Västernorrland
Reportage i Tidningen Ångermanland
2023-11-25


Hjärnkoll i Västmanland
Reportage i Västerås Tidning
2023-11-25


Riksförbundet Hjärnkoll
Artikel i Läkartidningen
2023-11-24


Hjärnkoll i Västra Götaland
Artikel i Aftonbladet
2023-11-01


Hjärnkoll i Västra Götaland
Inslag i P4 Göteborg
2023-10-23


Hjärnkoll i Västmanland
Inslag i P4 Västmanland
2023-10-16


Hjärnkoll i Gävleborg
Inslag i P4 Gävleborg
2023-10-11


Hjärnkoll i Norrbotten
Inslag i P4 Norrbotten
2023-10-11


Hjärnkoll i Skåne
Reportage i Ystad Allehanda
2023-10-09


Hjärnkoll i Skåne
Reportage i Skånska Dagbladet
2023-10-07


Hjärnkoll i Stockholm
Reportage i Nyhetsbyrån Järva på svenska och engelska
2023-10-07


Hjärnkoll i Örebro
Reportage i Örebronyheter
2023-10-06


Hjärnkoll i Gävleborg
Reportage i Mora Tidning
2023-10-05


Riksförbundet Hjärnkoll
Replik – HRnytt
2023-09-15


Riksförbundet Hjärnkoll
Debattartikel – Altinget
2023-08-24


Hjärnkoll Norrbotten
P4 Norrbotten
2023-06-26


Riksförbundet Hjärnkoll
Repotage om samtalsgrupper – Mitt i Stockholm
2023-06-08


Riksförbundet Hjärnkoll
Intervju med verksamhetschef
Maria Sundström – Socialpolitik

2023-05-23


Riksförbundet Hjärnkoll
Debattartikel i Socialpolitik
2023-05-05


Din inställning till psykisk ohälsa kan förändra någons liv.

Det finns människor som vågar prata öppet om psykisk ohälsa, de är förebilder, precis som våra ambassadörer som delar med sig av sina erfarenheter för att motivera andra att prata om psykisk ohälsa.

Faktum är att diskriminering och negativa attityder kring psykisk ohälsa fortfarande existerar, det vill vi på Hjärnkoll ändra på. Vi tycker att det är självklart att alla ska få samma rättigheter och möjligheter, oavsett tillstånd.

Vi har över 300 ambassadörer i hela landet med olika bakgrunder och över 300 unika föreläsningar. Vi är stolta över våra ambassadörer, för vi vet vilket mod som krävs för att våga prata om sin personliga resa.

Du kan vara delaktig i spridning av kunskap och ökad öppenhet kring psykisk ohälsa genom att lyssna till ambassadörernas berättelser från verkligheten. 

Du kan göra skillnad!